SE Svets har mångårig erfarenhet inom stålkonstruktioner och smidesräcken (gamla som nya) med referensobjekt på Narvavägen och Historiska Museet.

 

Grundare & VD Stefan Eklund kommer från en gedigen hantverksfamilj med generationer inom smidesbranschen. Efter att ha avslutat sin högskoleutbildning 1990 startade han SE Svets - Svets, Smide & Montageservice AB. Under 2000-talet vidareutbildade Stefan sig till IWI-S (International Welding Inspector), IWS (International Welding Specialist), Montageledare TR-Stål samt nivå 2 både i magnetpulver provning (MT) och penetrantprovning (PT). 

SE Svets Smide Montageservice samarbetar med flertalet stora bolag i Sverige som idag varit kunder i över 20 år. Våra kunder kommer från byggbolag, kommuner, statliga företag, säkerhetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi arbetar även inom säkerhetsbranschen där vi tillverkar och installerar dörrar, räcken, galler, väggar och mycket mer.

Idag är vi tio heltidsanställda och 15 inhyrda smeder, svetsare och montörer som arbetar i olika projektgrupper.


Vi tror på att alltid ha kunden i fokus och att utföra alla våra projekt med hög kvalitet, yrkeskunskap och flexibilitet.
— Stefan Eklund, VD